×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības dome saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par kārtību kādā pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas un palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par sadarbību ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka reģionā”.
Apstiprināts
4. Par budžeta pieprasījumu Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam 2022. gadā.
Apstiprināts
5. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta redakcijas precizēšanu.
Apstiprināts
7. Metu konkursa “Teritorijas labiekārtojuma izveide Raiņa parkā, Siguldā” žūrijas komisijas, darba uzdevuma un finansēšanas kārtības un apjoma apstiprināšana.
Apstiprināts
8. Par nolikuma “Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma “Nolikums nometņu projektu atbalstam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par atbalstu projekta “Komanda S!” pieteikuma realizācijai.
Apstiprināts
11. Par dalību inovāciju platformas DEMOLA Latvija projektu konkursā.
Apstiprināts
12. Par maksas cenrāža apstiprināšanu telpu nomai Jaunsardzes centra mācību semināra norisei.
Apstiprināts
13. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr. 56/2021 “Siguldas novada Kultūras centra nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par precizēto deleģēšanas līgumu.
Apstiprināts
17. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
18. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
19. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
20. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
21. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
22. Par precizējumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju” (prot. Nr.6, 5. §).
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Sociālās aprūpes māja “Pēterupe”” ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumam.
Apstiprināts
25. Par telpu un stāvlaukuma nomu Siguldas Sporta skolas vajadzībām.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija sēdes lēmumā “Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu” (prot.Nr.2, 12.§).
Apstiprināts
Atpakaļ