×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par atteikumu atlīdzināt kaitējumu.
Apstiprināts
-
2. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
-
3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas Sporta serviss”.
Apstiprināts
-
4. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”.
Apstiprināts
-
5. Par atļauju SIA “SALTAVOTS” projekta iesnieguma iesniegšanai.
Apstiprināts
-
5. Par atļauju SIA “SALTAVOTS” projekta iesnieguma iesniegšanai.
Apstiprināts
-
6. Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores pagastos.
Apstiprināts
-
7. Par līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Inčukalna pagastā.
Apstiprināts
-
8. Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
8. Par izmaiņām Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
9. Par Krimuldas novada domes 2017.gada 30.marta lēmuma “Par zemes nodošanu bez atlīdzības privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.4, 15.§ 10.p.) atcelšanu.
Apstiprināts
-
10. Par zemes gabala Zaļā iela 5, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
-
11. Par zemes gabala Zaļā iela 3, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
-
12. Par zemes gabala Zaļā iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada Investīciju plāna 2021. -2022.gadam grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra lēmumā (prot. Nr.8, 4. §) “Par investīciju projekta “Amatu mājas izglītības iestādes mājturības, tehnoloģiju un mākslas nodarbībām, mūžizglītības pasākumiem un amatu prasmju darbnīcu izveidei pārbūve” finansēšanu”.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par atvieglojuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi” Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi” Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (starpgabala) Vidzemes šoseja 30A, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par izdevumu komplekta “Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās” tirdzniecības cenas noteikšanu.
Apstiprināts
-
21. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2021.gada 20.maija iekšējos noteikumos Nr.4/2021 “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles “Baltais flīģelis” telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
-
22. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestāžu darbiniekiem.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,, Par inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Par maksas noteikšanas kārtību Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides pasākumiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu”.
Apstiprināts
-
25. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu”.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra nolikuma Nr. 23/2017 “Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
27. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Apstiprināts
-
28. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Kalna ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
29. Par nodomu - atbalstīt Siguldas novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem kultūraugiem.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu ,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par dalību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā.
Apstiprināts
-
33. Par Sigulda novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par Sigulda novada pašvaldības dome saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
34. Par deputāta pilnvaru apturēšanu.
Apstiprināts
-
35. Par Siguldas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
36. Par vienošanos par finansējuma palielinājumu infrastruktūras projektam “Vizbuļu ielas pārbūve un grants seguma pārbūve uz bruģa segumu Mālkalnu un Kalmju ielās Siguldā, Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
Atpakaļ