×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
2. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu nekustamajā īpašumā “Meža vanagi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
3. Par servitūta līguma slēgšanu.
Apstiprināts
4. Par atbalstu būvprojekta izstrādei Mores pamatskolas pārbūve Siguldas ielā 15, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
5. Par atbalstu būvprojekta “Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” pārbūve Šveices ielā 17B un Šveices ielā 19, Siguldā” izstrādei.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot. Nr.4, 13. §).
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada bāriņtiesas, Krimuldas novada bāriņtiesas un Mālpils novada bāriņtiesas sadarbību.
Apstiprināts
8. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmumā “Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai”.
Apstiprināts
9. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros”.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu, Apbalvojuma komisijas un konkursa “Siguldas novada uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta “Izstāde.”Latvju raksti. Citādība”” īstenošanai.
Apstiprināts
12. Par nolikuma “Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu pasākumu projektu finansēšanas konkursa nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2022.gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 2022.gada konkursa komisijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par nolikuma “Konkurss “Gada klase”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par nometnes “Rudens krāsas 2021” īstenošanas termiņa pārcelšanu.
Apstiprināts
17. Par grozījumu 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.6 “Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” un Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība kandidāta apstiprināšanu nominācijā ,,Goda novadnieks”.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā ,,Gada novadnieks”.
Apstiprināts
22. Par grozījuma izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija nolikumā “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 4. §).
Apstiprināts
24. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” 2. stāva Darbnīcas Nr.10, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošo noteikumu Nr. 2 “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 “Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Siguldas novadā” apstiprināšanu precizētajā redakcijā.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
28. Par apstrīdēšanas iesnieguma par Siguldas novada Būvvaldes 2021. gada 28.septembra lēmuma “Par trešās personas statusa piešķiršanu” (prot.Nr.38 15.§) izskatīšanu.
Apstiprināts
29. Par grozījumiem Siguldas novada Bāriņtiesas nolikumā.
Apstiprināts
31. Par piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Siguldas novada Pašvaldības policijas amatpersonām.
Apstiprināts
Atpakaļ