×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Inčukalna novada Domes 2018.gada 19.decembra noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā” (prot.Nr.17, 3.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Apstiprināts
-
2. Par Krimuldas novada Domes 2018.gada 31.augusta nolikuma “Par finansiālu atbalstu sportam Krimuldas novadā” (prot.Nr.8, 16.§) atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldības Sporta veidu un sporta pasākumu finansējuma vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par saistošo noteikumu „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par saistošo noteikumu „Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par saistošo noteikumu “Par Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2018 „Par pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes mājas “Gauja”” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par saistošo noteikumu “Par Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Sociālās aprūpes māja “Gauja”” ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumam.
Apstiprināts
-
11. Par maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centra struktūrvienības “Mālpils Sociālās aprūpes māja” ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumam.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [adrese], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumu saskaņošanu.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada pašvaldības Allažu un Inčukalna pagastu apvienības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības Krimuldas un Lēdurgas pagastu apvienības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada pašvaldības Mālpils un Mores pagastu apvienības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.10 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 2.stāva Darbnīcas Nr.11 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.9 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.1 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par izmaiņām Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
28. Par līdzdarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Krimuldas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”.
Apstiprināts
-
29. Par nekustamā īpašuma ,,Radošā darbnīca”, Pils ielā 16 C, Siguldā, Siguldas novadā, darbnīcas Nr.6 pārjaunojuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
30. Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas ietvaros.
Apstiprināts
-
31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai [..], Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
32. Par papildu finansējumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
-
33. Par sadarbības līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
34. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmumā “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros”.
Apstiprināts
-
35. Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai.
Apstiprināts
-
36. Par deleģēšanas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
37. Par atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta “Jaunietis jaunietim” realizāciju.
Apstiprināts
-
38. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 4. §).
Apstiprināts
-
Atpakaļ