Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par kārtību, kādā sadala 2021.gada 4 mēnešiem piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
2. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” pedagogiem.
Apstiprināts
3. Par Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja iecelšanu amatā
Apstiprināts
4. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem 2021./2022.mācību gadam.
Apstiprināts
5. Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu konkursā „Gada balva izglītībā 2021”.
Apstiprināts
7. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastā.
Apstiprināts
9. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Apstiprināts
10. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
Apstiprināts
11. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 4. §).
Apstiprināts
Atpakaļ