×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par SIA “SALTAVOTS” iesniegumu par piekrišanu.
Apstiprināts
-
2. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot.Nr.4, 13.§).
Apstiprināts
-
4. Par pašvaldības SIA „Norma K” piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par 2004.gada 13.novembra Koncesijas līguma par siltumenerģijas ražošanas un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta, teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus – pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Siguldas siltums” mantu, pārjaunošanu un grozījumiem.
Apstiprināts
-
6. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
Apstiprināts
-
7. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 15. oktobra lēmum “Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr. 12, 3. §) pielikumā.
Apstiprināts
-
8. Par ielas nosaukuma un adrešu piešķiršanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērna pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
Apstiprināts
-
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērna pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas pieaugušo izglītības apmācība programmas “Gidu apmācība” īstenošanu.
Apstiprināts
-
16. Par saistošo noteikumu “Par Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras ”Mālpils sociālais dienests nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par dotāciju ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai Laurenču sākumskolas izglītojamiem.
Apstiprināts
-
18. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Mālpils vidusskolā.
Apstiprināts
-
19. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”.
Apstiprināts
-
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju” (Nr.6, 5. §).
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Siguldas novada pašvaldības domes ”Par līdzfinansējumu privātām vispārējām pamatizglītības un vispārējām vidējām izglītības iestādēm” saistošo noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras centrs” direktora iecelšanu.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada bibliotēka” direktora iecelšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa” vadītāja iecelšanu.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Pašvaldības policija” priekšnieka iecelšanu.
Apstiprināts
-
30. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests” vadītāja iecelšanu.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs” vadītāja iecelšanu.
Apstiprināts
-
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Apstiprināts
-
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Apstiprināts
-
34. Par atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas Jaunās pils 1. sezona RUDENS/ZIEMA”.
Apstiprināts
-
35. Par līdzfinansējuma maksu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Siguldas Sporta skola un Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis””.
Apstiprināts
-
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par pašvaldības aģentūru "Mālpils sociālais dienests" un "Sociālās aprūpes māja "Gauja"” reorganizāciju” (prot.Nr.6, 6.§).
Apstiprināts
-
37. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
38. Par saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
39. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma un Apbalvojuma komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par nedzīvojamo telpu nomu.
Apstiprināts
-
41. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 6.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
42. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
-
43. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
44. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
45. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 12.08.2021. lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”.
Apstiprināts
-
Atpakaļ