×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par SIA “SALTAVOTS” iesniegumu par piekrišanu.
Apstiprināts
2. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS” (prot.Nr.4, 13.§).
Apstiprināts
4. Par pašvaldības SIA „Norma K” piederošās kustamās mantas atsavināšanu.
Apstiprināts
5. Par 2004.gada 13.novembra Koncesijas līguma par siltumenerģijas ražošanas un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta, teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus – pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Siguldas siltums” mantu, pārjaunošanu un grozījumiem.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 15. oktobra lēmum “Par Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr. 12, 3. §) pielikumā.
Apstiprināts
8. Par ielas nosaukuma un adrešu piešķiršanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērna pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
Apstiprināts
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērna pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
Apstiprināts
15. Par Siguldas Valsts ģimnāzijas pieaugušo izglītības apmācība programmas “Gidu apmācība” īstenošanu.
Apstiprināts
16. Par saistošo noteikumu “Par Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras ”Mālpils sociālais dienests nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par dotāciju ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai Laurenču sākumskolas izglītojamiem.
Apstiprināts
18. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Mālpils vidusskolā.
Apstiprināts
19. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”.
Apstiprināts
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju” (Nr.6, 5. §).
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Siguldas novada pašvaldības domes ”Par līdzfinansējumu privātām vispārējām pamatizglītības un vispārējām vidējām izglītības iestādēm” saistošo noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras centrs” direktora iecelšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada bibliotēka” direktora iecelšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa” vadītāja iecelšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Pašvaldības policija” priekšnieka iecelšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests” vadītāja iecelšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs” vadītāja iecelšanu.
Apstiprināts
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Apstiprināts
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Apstiprināts
34. Par atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas Jaunās pils 1. sezona RUDENS/ZIEMA”.
Apstiprināts
35. Par līdzfinansējuma maksu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Siguldas Sporta skola un Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis””.
Apstiprināts
36. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumā “Par pašvaldības aģentūru "Mālpils sociālais dienests" un "Sociālās aprūpes māja "Gauja"” reorganizāciju” (prot.Nr.6, 6.§).
Apstiprināts
37. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma un Apbalvojuma komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par nedzīvojamo telpu nomu.
Apstiprināts
41. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 6.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
43. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
44. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
45. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 12.08.2021. lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”.
Apstiprināts
Atpakaļ