×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu un Darba uzdevuma grozījumiem.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju.
Apstiprināts
5. Par pašvaldības aģentūru "Mālpils sociālais dienests" un "Sociālās aprūpes māja "Gauja"” reorganizāciju.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības Transporta būvju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Būvniecības kontroles pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada Būvvaldes nolikuma un Būvvaldes komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības Personāla pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas nolikuma un Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par Siguldas novada pašvaldības Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu un Siguldas novada veidojošo bijušo pašvaldību vēlēšanu komisiju darbību izbeigšanu.
Apstiprināts
36. Par „Siguldas pilsētvides un ainavu valdes” nosaukuma maiņu, nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
39. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikuma un Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
40. Par Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikuma un Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
41. Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
42. Par Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
43. Par komisijas objektu pieņemšanai ekspluatācijā darbības izbeigšanu.
Apstiprināts
44. Par Siltumapgādes jautājumu komisijas darbības izbeigšanu.
Apstiprināts
45. Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
46. Par Siguldas novada pašvaldības Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas nolikuma un Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
47. Par Mālpils novada domes Objektu apsekošanas komisijas un Licencēšanas komisijas darbības izbeigšanu.
Apstiprināts
48. Par Laurenču sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
49. Par Allažu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
50. Par Mores pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
51. Par Siguldas 1. pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
52. Par Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
53. Par Siguldas pilsētas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
54. Par Inčukalna pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
55. Par Mālpils novada vidusskolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
56. Par Krimuldas vidusskola nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
57. Par Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
58. Par Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
59. Par Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
60. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
61. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
62. Par Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
63. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
64. Par Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
65. Par Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
66. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras centrs” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
67. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada bibliotēka ” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
68. Par Siguldas novada Jaunrades centra nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
69. Par atbalstu līguma slēgšanai dalībai nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
Apstiprināts
70. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
71. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
72. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
73. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
74. Par sadarbību ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā”.
Apstiprināts
75. Par adreses Garā iela 117, Egļupe, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
Apstiprināts
76. Par adreses “Austrumi”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, piešķiršanu.
Apstiprināts
77. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
78. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
79. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
80. Par finansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules čempionātā galda hokejā.
Apstiprināts
81. Par finansējumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
82. Par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
83. Par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
84. Par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
85. Par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināts
86. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
87. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
88. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Iekšējā audita veikšanas kārtība” apstiprināšanu.
Apstiprināts
89. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
90. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības kritērijiem nomas maksas gradācijai un piemērošanai komercdarbības (de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā Siguldas Pils kvartāla nomniekiem” (prot.Nr.18, 54.§).
Apstiprināts
91. Par nekustamā īpašuma Zemdegu iela, Sigulda, Siguldas nov., pirkšanu.
Apstiprināts
92. Par elektroniskās izsoļu vietnes izmantošanu un sadarbības līguma slēgšanu ar Tiesu administrāciju.
Apstiprināts
93. Par biedrības “Notici sev” iesnieguma izskatīšanu.
Apstiprināts
94. Par finansējumu tīmekļa vietnes www.sigulda.lv pārveidei un attīstībai.
Apstiprināts
95. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” pielikumā.
Apstiprināts
96. Par sadarbības līguma slēgšanu.
Apstiprināts
97. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Krimuldas vidusskolā.
Apstiprināts
98. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – morga saldētavas KZM-40/1200, morga saldētavas iekārtas un katafalka – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
99. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
100. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija nolikumā Nr.1/2021 „Par Siguldas novada pašvaldības domes deputātu atlīdzību un sociālajām garantijām”.
Apstiprināts
101. Par neatgūstamā parāda izslēgšanu no uzskaites.
Apstiprināts
102. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mazā Saules iela 8, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
103. Par saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
104. Par iekšējo noteikumu „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
105. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
106. Par nekustamā īpašuma nodokļa 2021.gadam maksāšanas paziņojuma Nr.21-196 apstrīdējumu.
Apstiprināts
107. Par Inčukalna pagasta uzņemšanas komisiju pirmsskolas izglītības iestādēs sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
108. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā.
Apstiprināts
109. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos iecelšanu amatā.
Apstiprināts
110. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka klientu apkalpošanas jautājumos iecelšanu amatā.
Apstiprināts
111. Par atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
112. Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 31.kongresā un biedru sapulcē.
Apstiprināts
113. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
114. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.jūlija lēmumā “Par dalības maksu iekasēšanu” (prot.Nr.4, 10.§).
Apstiprināts
115. Par profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Inčukalna Mūzikas un mākslas skola” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
116. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 17.jūnija lēmumā (prot.Nr.8, 20.§).
Apstiprināts
Atpakaļ