×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas ievēlēšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes nolikuma „Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
4. Par Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku kandidātu vērtēšanas procesa uzsākšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
5. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
Gaida uz apstiprināšanu
6. Par profesionālās ievirzes izglītības iestādes Inčukalna Mūzikas un mākslas skola Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, Siguldas novadā nolikuma apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
7. Par atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” Siguldas novada pašvaldības projekta “reStarts” pieteikuma iesniegšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
8. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.6, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
9. Par nekustamā īpašuma “Tirdzniecības/biroja ēka” 1.stāva darbnīcas Nr.12, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
10. Par dalības maksu iekasēšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
11. Par izstāšanos no Pierīgas reģionu pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”.
Gaida uz apstiprināšanu
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot.Nr. 5, 26. §).
Gaida uz apstiprināšanu
13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”.
Gaida uz apstiprināšanu
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija sēdes lēmumā “Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu” (prot.Nr.2, 12.§).
Gaida uz apstiprināšanu
15. Par vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus.
Gaida uz apstiprināšanu
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”.
Gaida uz apstiprināšanu
17. Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi - Pilskalni pārbūve” īstenošanai” (prot. Nr.9/2) pārapstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
18. Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma “Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Enerģētikas ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūve” īstenošanai” (prot. Nr.9/3) pārapstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
19. Par Mālpils novada domes 2021.gada 2.jūnija lēmuma “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Mālpils novada vidusskolas mācību telpu remonts un labiekārtošana, elektrosadales tīkla pārbūve” īstenošanai” (prot. Nr.9/1) pārapstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
20. Par iestāžu izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra.
Gaida uz apstiprināšanu
21. Par sadarbību ar biedrību “Siguldas opermūzikas svētki” projekta “Ceļojums OPERMŪZIKAS pasaulē” organizēšanā.
Gaida uz apstiprināšanu
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 17.jūnija lēmumā “Par Siguldas Sporta skolas organizēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu dalības maksu apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 3.§) un maksas apstiprināšanu nometnei distanču slēpošanas nodaļas audzēkņiem.
Gaida uz apstiprināšanu
23. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
24. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās.
Gaida uz apstiprināšanu
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Gaida uz apstiprināšanu
Atpakaļ