Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Siguldas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka, kurš nodrošina Allažu pagasta, Mores pagasta, Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas pārraudzību, ievēlēšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka, kurš nodrošina Inčukalna pagasta, Krimuldas pagasta, Lēdurgas pagasta un Mālpils pagasta pārraudzību, ievēlēšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas ievēlēšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes Sociālās komitejas ievēlēšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas ievēlēšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes Izglītības un kultūras komitejas ievēlēšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada ģerboni.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par reorganizācijas komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas un Ropažu novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Inčukalna novada Vangažu pilsētu.
Apstiprināts
13. Par rīcību ar bankas kontiem un paraksta tiesībām.
Apstiprināts
14. Par aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu ceļa pārbūve” realizācijai.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.aprīļa lēmuma “Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vainagu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”” (prot.Nr.6, 2.§) pārapstiprināšanu .
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 16.jūlija lēmuma “Par aizņēmumu infrastruktūras objektam” (prot.Nr.8, 27.§) pārapstiprināšanu (aizņēmums projekta “Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam” realizācijai).
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot.Nr.21, 16.§) pielikumā.
Apstiprināts
18. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SALTAVOTS”.
Noraidīts
19. Par nolikuma „ Par Siguldas novada pašvaldības domes deputātu atlīdzību un sociālajām garantijām” apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ