×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, 2.§) pielikumā.
Apstiprināts
2. Par saistošo noteikumu “Grozījums 2016.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles “Baltais flīģelis” telpu izmantošanu” apstiprināšanu un Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles “Baltais flīģelis” telpu iznomāšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
5. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
6. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā [nosaukums],Siguldas novadā.
Apstiprināts
7. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
8. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada ūdenstilpēs”, ar samazinātu valsts atbalsta finansējumu, īstenošanas atbalstīšanu un pašvaldības finansējuma projekta īstenošanai palielināšanu.
Apstiprināts
9. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Laurenču sākumskolā.
Apstiprināts
10. Par SIA “LGK ATRAKCIJAS” iesniegumu.
Apstiprināts
11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 19/231 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma – “Vecpullēni”-2, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmuma “Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ievu iela 12, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu” (Nr.4, 14.§) atcelšanu un nekustamā īpašuma Ievu iela 12, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 33, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Mežciems”-4, Allažu pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par finansējuma saņemšanu “Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2021” projektu konkursā projekta “Latvju raksti. Citādība” īstenošanai.
Apstiprināts
17. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – “Vecpullēni”-1, Allažu pagasts, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Garā iela 153, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Nurmiži 3”-14, Siguldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Rūpnieku lauki”, Mores pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamo īpašumu Mākoņu un Klusā ielas, Sigulda, Siguldas nov., pirkšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
28. Par zemes vienības daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
29. Par inventarizāciju.
Apstiprināts
30. Par pirkuma līguma par zemes vienības daļas iegādi priekšlīguma noslēgšanu.
Apstiprināts
31. Par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Radošo pilsētu tīklam.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Nr. 3.2.1.1/16/A/010 “LATVIJAS VESELĪBAS TŪRISMA KLASTERIS” un līdzfinansējuma piešķiršanu
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkaba laukums 3, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Apstiprināts
Atpakaļ