×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
3. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
4. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
5. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
6. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
7. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
8. Par nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
9. Par grozījumiem 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
10. Par izmaksu tāmju apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai par Siguldas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām.
Apstiprināts
11. Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas privātajās izglītības iestādēs 2021.gadā.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu 2021.gadā.
Apstiprināts
13. Par nekustamo īpašumu Tūrisma informācijas centra Turaidas ielā 2A, Siguldā, Siguldas novadā telpas Nr.9 un Informācijas centra Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā, telpas daļas Nr.001, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
14. Par konceptuālu atbalstu Siguldas Sporta skolas struktūrvienības “Skeletona akadēmija” izveidošanai.
Apstiprināts
15. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināts
16. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
17. Par nekustamā īpašuma “Kaļļu grantskarjers” Mores pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
18. Par nekustamā īpašuma “Jūdažu skola” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Apstiprināts
19. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2018. - 2022.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
20. Par Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.2017/802.
Apstiprināts
21. Par Dzīvokļu komisijas lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
22. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdējumu.
Apstiprināts
23. Par papildu valsts budžeta mērķdotācijas vienreizējām piemaksām sadali pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem par darbu klātienē Covid-19 pandēmijas laikā.
Apstiprināts
24. Par siltumenerģijas un par apsaimniekošanas un ar dzīvokļa lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim Lāčplēša ielā 6-20, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
25. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 2.decembra nolikumā “Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums”.
Apstiprināts
26. Par skolēnu nodarbinātību 2021.gadā.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA “DMB” 2012.gada 22.maija Pirkuma līgumu.
Apstiprināts
28. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
Apstiprināts
29. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par telpu nomas līguma pagarināšanu saimnieciskās darbības veicējai.
Apstiprināts
31. Par zemes vienības Peldu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā daļas iznomāšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības un SIA “LGK atrakcijas” apbūves tiesības līgumu.
Apstiprināts
33. Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 39, Sigulda, Siguldas novads, pirkuma līgumu.
Apstiprināts
34. Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads, pirkuma līgumu.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada Jaunrades centra sadarbību ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.
Apstiprināts
37. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmumā “Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (prot.Nr.9, 34.§).
Apstiprināts
38. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ