Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu pasākumā „Gada balva izglītībā 2020”.
Apstiprināts
3. Par sadarbības līguma “Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai” slēgšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības apņemšanos administratīvi teritoriālās reformas ietvaros sagatavot kopīga jaunveidojamā Siguldas novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu.
Apstiprināts
5. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” profesionālās ievirzes pedagogiem.
Apstiprināts
6. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātajiem profesionālās ievirzes izglītības iestādes Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes pedagogiem.
Apstiprināts
7. Par kārtību, kādā sadala 2020.gada 4 mēnešiem valsts budžeta mērķdotāciju Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai.
Apstiprināts
8. Par mēnešalgas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības iestāžu direktoriem un pirmsskolas iestāžu vadītājiem 2020./2021.mācību gadam.
Apstiprināts
Atpakaļ