×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes maksas pakalpojuma izcenojumu noteikšanu.
Apstiprināts
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 10.oktobra iekšējos noteikumos Nr.11/2019 “Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides maksas pasākumiem”.
Apstiprināts
3. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.
Apstiprināts
4. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikumā.
Apstiprināts
5. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.
Apstiprināts
6. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.
Apstiprināts
7. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzīti” nolikumā.
Apstiprināts
8. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikumā.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
10. Par nomas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par izcenojumu noteikšanu Siguldas novada Mores pamatskolas ēdināšanas pakalpojumiem skolas un pirmsskolas izglītības grupiņas izglītojamiem un iestādes darbiniekiem.
Apstiprināts
12. Par nekustamā īpašuma Līvu iela, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., pirkšanu.
Apstiprināts
13. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 193/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 216/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
23. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „Cloudlet – Let’s meet in the clouds”.
Apstiprināts
24. Par dzīvojamo telpu maiņu un speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvojamām telpām Zaļkalna ielā 9-8, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.31 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Līvkalna iela 6N, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
27. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Laukāres”, Siguldas pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanu” (prot.Nr.9, 22.§) pielikumā “Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas nov., - atsavināšanas paziņojums”.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
30. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
31. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 6A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 8A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
34. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
35. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
36. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” dalību Erasmus+ projektā „Outdoor activities for sustainability, innovation and success” .
Apstiprināts
37. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 2.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem un 2.redakcijas nodošanu pilnveidošanai.
Apstiprināts
38. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ