×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” sniegto ilgstošās sociālās aprūpes maksas pakalpojuma izcenojumu noteikšanu.
Apstiprināts
-
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 10.oktobra iekšējos noteikumos Nr.11/2019 “Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles ,,Baltais flīģelis” organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides maksas pasākumiem”.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā.
Apstiprināts
-
4. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikumā.
Apstiprināts
-
5. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.
Apstiprināts
-
6. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.
Apstiprināts
-
7. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzīti” nolikumā.
Apstiprināts
-
8. Par grozījumiem Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” nolikumā.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Apstiprināts
-
10. Par nomas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par izcenojumu noteikšanu Siguldas novada Mores pamatskolas ēdināšanas pakalpojumiem skolas un pirmsskolas izglītības grupiņas izglītojamiem un iestādes darbiniekiem.
Apstiprināts
-
12. Par nekustamā īpašuma Līvu iela, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., pirkšanu.
Apstiprināts
-
13. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 193/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 215/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 216/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads, 212/2541 domājamo daļu atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas 1.pamatskolas dalību Erasmus+ projektā „Cloudlet – Let’s meet in the clouds”.
Apstiprināts
-
24. Par dzīvojamo telpu maiņu un speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu dzīvojamām telpām Zaļkalna ielā 9-8, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.31 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Līvkalna iela 6N, Sigulda, Siguldas novads – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Laukāres”, Siguldas pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas novads - atsavināšanu” (prot.Nr.9, 22.§) pielikumā “Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pulkveža Brieža iela 54, Sigulda, Siguldas nov., - atsavināšanas paziņojums”.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 6A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 8A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Laurenču sākumskolas struktūrvienībā “Dienesta viesnīca”.
Apstiprināts
-
34. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora atbrīvošanu no amata.
Apstiprināts
-
35. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas Sporta skola” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
36. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” dalību Erasmus+ projektā „Outdoor activities for sustainability, innovation and success” .
Apstiprināts
-
37. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu 2.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem un 2.redakcijas nodošanu pilnveidošanai.
Apstiprināts
-
38. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ