×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.6, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.8, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 216/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 209/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 193/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Jaunnurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jēkaba laukums 3, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par piedalīšanos projektā “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
19. Par piedalīšanos projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu ceļa pārbūve” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
20. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Veckaļļi-2” Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas attīstības aģentūra” 2019.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, atcelšanu.
Apstiprināts
-
25. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
-
26. Par piedalīšanos Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajā projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijā un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.
Apstiprināts
-
27. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
-
28. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves otrās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par ēkai piekritīgo zemes platību nekustamajā īpašumā.
Apstiprināts
-
30. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkciju” sadarbības līguma slēgšanu.
Apstiprināts
-
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
Atpakaļ