×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.6, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja” darbnīcas Nr.8, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 215/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 212/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
12. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 216/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 209/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Leona Paegles iela 15B, Sigulda, Siguldas novads 193/2541 domājamo daļu atsavināšanu.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Mazmaņņas”, Allažu pagasts, Siguldas novads – pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Jaunnurmiži”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jēkaba laukums 3, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par piedalīšanos projektā “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
19. Par piedalīšanos projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu ceļa pārbūve” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
20. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu izstrādes jauna laika grafika apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Veckaļļi-2” Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
23. Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas attīstības aģentūra” 2019.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, atcelšanu.
Apstiprināts
25. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
26. Par piedalīšanos Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajā projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijā un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.
Apstiprināts
27. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam.
Apstiprināts
28. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves otrās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par ēkai piekritīgo zemes platību nekustamajā īpašumā.
Apstiprināts
30. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkciju” sadarbības līguma slēgšanu.
Apstiprināts
32. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
Atpakaļ