×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par “SIA “Siguldas Sporta serviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020. līdz 2024. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
3. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 18.maija saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija saistošajos noteikumos Nr.15 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta saistošajos noteikumos Nr.21 “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
12. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas[..], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
13. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
14. Par nekustamā īpašuma “Kaķīšupītes ceļš“, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra Nr.8094 005 0418 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Mazkundziņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., atsavināšanu.
Apstiprināts
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 18.februāra iekšējos noteikumos „Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
17. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
18. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
19. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Knauķi” Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Laukāres”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Apstiprināts
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Krišjāņa Barona iela 11A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumā “Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (2. redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.4, 38.§).
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.6 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
25. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Darbnīcas Nr.8 Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 3.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 4. izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
26. Par inženierbūves Lauktehnikas iela uzņemšanu Siguldas novada pašvaldības bilancē.
Apstiprināts
27. Par SIA “Saltavots” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V. kārta” realizācijas atbalstu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības 2019.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
Par [..] 2020.gada 23.aprīļa apstrīdēšanas iesniegumu “Par Siguldas novada būvvaldes 2020.gada 10.marta lēmuma “Par sakaru kabeļa un sadales skapja būvniecību īpašumā [..], Siguldā” (prot.10, 1.§) ” atcelšanu.
Apstiprināts
Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa atcelšanu.
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-813 apstrīdējumu.
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-814 apstrīdējumu.
Apstiprināts
Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
29. Par [persona] un[persona] 2020.gada 23.aprīļa apstrīdēšanas iesniegumu “Par Siguldas novada būvvaldes 2020.gada 10.marta lēmuma “Par sakaru kabeļa un sadales skapja būvniecību īpašumā Šveices ielā 7B, Siguldā” (prot.10, 1.§) ” atcelšanu.
Apstiprināts
30. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa atcelšanu.
Apstiprināts
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-813 apstrīdējumu.
Apstiprināts
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-814 apstrīdējumu.
Apstiprināts
33. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
34. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” (prot.Nr.4, §1).
Apstiprināts
Atpakaļ