×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
2. Par “SIA “Siguldas Sporta serviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2020. līdz 2024. gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
3. Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 18.maija saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 17.maija saistošajos noteikumos Nr.15 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta saistošajos noteikumos Nr.21 “Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
10. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas[..], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
13. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas [..], Siguldā, Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
-
14. Par nekustamā īpašuma “Kaķīšupītes ceļš“, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra Nr.8094 005 0418 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Mazkundziņi”, Siguldas pag., Siguldas nov., atsavināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 18.februāra iekšējos noteikumos „Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”.
Apstiprināts
-
17. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
18. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
19. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Knauķi” Mores pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Laukāres”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā – nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Krišjāņa Barona iela 11A, Sigulda, Siguldas novads – atsavināšanas procesa pabeigšanu.
Apstiprināts
-
22. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumā “Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (2. redakcijas) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.4, 38.§).
Apstiprināts
-
23. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.2 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva Darbnīcas Nr.6 Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Darbnīcas Nr.8 Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību 3.izsoles atzīšanu par nenotikušu un 4. izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par inženierbūves Lauktehnikas iela uzņemšanu Siguldas novada pašvaldības bilancē.
Apstiprināts
-
27. Par SIA “Saltavots” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V. kārta” realizācijas atbalstu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības 2019.gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
Par [..] 2020.gada 23.aprīļa apstrīdēšanas iesniegumu “Par Siguldas novada būvvaldes 2020.gada 10.marta lēmuma “Par sakaru kabeļa un sadales skapja būvniecību īpašumā [..], Siguldā” (prot.10, 1.§) ” atcelšanu.
Apstiprināts
-
Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa atcelšanu.
Apstiprināts
-
Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-813 apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-814 apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par [persona] un[persona] 2020.gada 23.aprīļa apstrīdēšanas iesniegumu “Par Siguldas novada būvvaldes 2020.gada 10.marta lēmuma “Par sakaru kabeļa un sadales skapja būvniecību īpašumā Šveices ielā 7B, Siguldā” (prot.10, 1.§) ” atcelšanu.
Apstiprināts
-
30. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa atcelšanu.
Apstiprināts
-
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-813 apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gadu maksāšanas paziņojuma Nr.20-814 apstrīdējumu.
Apstiprināts
-
33. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
34. Par nekustamā īpašuma “Autoostas laukums”, Ausekļa ielā 6A, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0097, zemes vienības (kadastra apzīmējums 8015 002 0088) daļas un inženierbūves pirmās nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
35. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības 2018.gada 1.marta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” realizācijai” (prot.Nr.4, §1).
Apstiprināts
-
Atpakaļ