×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
-
2. Par naudas balvas piešķiršanu.
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādī.
Apstiprināts
-
4. Par izmaiņām Siguldas novada Bāriņtiesas sastāvā.
Apstiprināts
-
5. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2019.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par piedalīšanos projektā „Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Allažu un Mores pagastos” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
7. Par piedalīšanos projektā „Siguldas novada pašvaldības trīs grants ceļu posmu pārbūve Siguldas un Mores pagastos” un finansējuma piešķiršanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 17.jūnija lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 11.apakšpunkta (prot. Nr.9, 17.§) atcelšanu
Apstiprināts
-
9. Par Zemes pirkuma līguma atzīšanu par spēku zaudējušu.
Apstiprināts
-
10. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Apstiprināts
-
11. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Grīvnieki” Siguldas pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunveldzes” Allažu pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
14. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
15. Par grozījumiem 2017.gada 9.novembra nolikumā (prot. Nr.19, 7.§) “Par Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums”.
Apstiprināts
-
16. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu.
Apstiprināts
-
18. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
19. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
20. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritāšu noteikšanu un konkursa izsludināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada pašvaldības konkursa ”Siguldas izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursa izsludināšanu un komisijas izveidošanu.
Apstiprināts
-
25. Par dalību biedrības “Latvijas Pasākumu norišu vietu asociācija” dibināšanā un iestāšanos biedrībā.
Apstiprināts
-
26. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
27. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 11.jūlija lēmuma “Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu” (prot. Nr.10, 7.§) atcelšanu.
Apstiprināts
-
29. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
31. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
32. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Apses”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Saules iela 16B, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
34. Par nekustamā īpašuma Avotu iela 15, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
35. Par nekustamā īpašuma Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
36. Par nekustamā īpašuma Ainas iela 4, Sigulda, Siguldas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Apstiprināts
-
37. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Gāles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
38. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 39, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
39. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
40. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma – Stacijas iela 14b – 2, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanu.
Apstiprināts
-
41. Par Siguldas novada pašvaldības 2019.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Apstiprināts
-
42. Par Siguldas novada pašvaldības 2013.gada 11.septembra saistošo noteikumu Nr.21 “Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājuma tarifiem Siguldas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Apstiprināts
-
43. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” apstiprināšanu
Apstiprināts
-
44. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 “ Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Apstiprināts
-
45. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novadā”” apstiprināšanu
Apstiprināts
-
46. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 “ Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļas un sporta laukumos”” apstiprināšanu
Apstiprināts
-
47. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā Nr.1/2019 “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”
Apstiprināts
-
Atpakaļ