×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par nacionālās sporta bāzes statusu.
Apstiprināts
-
2. Par precizējumu Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 15. augusta lēmumā “Par finansējumu programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektā „Be the Difference”” (prot.Nr.11, 12.§).
Apstiprināts
-
3. Par grozījumiem 2016. gada 9.decembra līgumā par sadarbību projekta “PROTI un DARI!”.
Apstiprināts
-
4. Par grozījumiem Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” nolikumā.
Apstiprināts
-
5. Par piedalīšanos projektā „ Allažu Tautas nama pirmā stāva foajē, sanmezglu un ģērbtuvju atjaunošana” un finansējumu.
Apstiprināts
-
6. Par zemes nomu stāvlaukuma ierīkošanai pie nekustamā īpašuma Jāņa Čakstes ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads – izsoles atzīšanu par nenotikušu, turpmākās izmantošanas noteikumiem un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Ainas iela 4, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai, turpmākās izmantošanas noteikumiem un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums”.
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra iekšējos noteikumos Nr.2/2018 ,,Normatīvo aktu sagatavošanas un izdošanas noteikumi”.
Apstiprināts
-
11. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa nolikumā Nr. 6/2018 “Personāla nodaļas nolikums”.
Apstiprināts
-
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā Nr.1/2019 “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
13. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
14. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 “Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
15. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi “Grīvnieki”, Siguldas pag., Siguldas nov., darba uzdevuma termiņa pagarināšanu.
Apstiprināts
-
16. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sproģi” Allažu pagastā, Siguldas novadā, darba uzdevuma termiņa pagarināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.
Apstiprināts
-
17. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Braslas”, Allažu pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
-
18. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
19. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2019.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā (prot.Nr.11, 8.§).
Apstiprināts
-
21. Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā, Laurenču sākumskolā un Siguldas 1. pamatskolā.
Apstiprināts
-
22. Par grozījumiem 2017.gada 28.septembra apstiprinātajos iekšējos noteikumos Nr.6/2017 “Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu”.
Apstiprināts
-
23. Par Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
24. Par grozījumiem 2012.gada 6.jūnija apstiprinātajā interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas jauna sastāva apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par dalību projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” otrajā posmā.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Draudzības iela 33, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Avotu iela 15, Peltes Siguldas pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Meža Tīriņi”, Mores pagastā, Siguldas novadā, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību atkārtotas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Apses”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par saistošo noteikumu „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu izsniegšanas kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr.26 “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” precizēšanu.
Gaida uz apstiprināšanu
-
Atpakaļ