×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par Siguldas novada Jaunrades centra projekta „Siguldas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu pašizaugsmes projekts „Dari.Tu vari”” īstenošanu.
Apstiprināts
-
2. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā Nr.1/2019 “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
3. Par izmaiņām Siguldas pilsētvides un ainavu valdes sastāvā.
Apstiprināts
-
4. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā” un finansējuma piešķiršanu”.
Apstiprināts
-
5. Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Siguldas identitāti veidojošs tematiskais plānojums” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par finansējumu autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma Siguldā, Siguldas novadā pārbūvei.
Apstiprināts
-
7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
8. Par zemes iznomāšanu.
Apstiprināts
-
9. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā “Būvniecības kontroles nodaļas nolikums”.
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.februāra nolikumā “Siguldas novada Būvvaldes nolikums”.
Apstiprināts
-
11. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Atbrīvotāju ielā 26, Atbrīvotāju ielā 26A, Atbrīvotāju ielā 26B, Atbrīvotāju ielā 26C un Atbrīvotāju ielā 28, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
12. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads, grozījumu izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināts
-
13. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.15 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 5.apakšpunkta atcelšanu (prot. Nr.9, 23.§).
Apstiprināts
-
16. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 21.maija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 4.apakšpunktā (prot. Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
-
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2004.gada 24.marta lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 5.apakšpunktā (prot. Nr.6, 1.§).
Apstiprināts
-
18. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 21.maija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 7.apakšpunktā (prot. Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
-
19. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 29.oktobra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 4.apakšpunktā (prot. Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
-
20. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāva, Pils iela 16, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību septītās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Dzelzceļa ēka 62.km”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
22. Par Siguldas novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Barona iela 14-10, Sigulda, Siguldas novads, un funkcionāli piederošās zemes Krišjāņa Barona iela 14, Sigulda, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
23. Par nekustamā īpašuma - kapsētas strādnieku mājas, saimniecības ēkas un pieguļošās daļas teritorijas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, izsoli.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Draudzības iela 33, Egļupe, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads − izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Čiekuri”, Allažu pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
27. Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Meža Tīriņi”, Mores pagastā, Siguldas novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta lēmumā “Par pašvaldības ceļa “V85-Dambīši” sadalīšanu un posmu nodošanu valstij” (prot. Nr.12, 1.§).
Apstiprināts
-
29. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ”Grotiņi”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
30. Par nekustamā īpašuma - neapdzīvojamo telpu Nr.8 daļas Birzes ielā 2, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, nodošanu nomā un nomas tiesību pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
31. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Apses”.
Apstiprināts
-
32. Par iekšējo noteikumu ,,Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu interešu izglītības kolektīvi, dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos vai to sagatavošanās procesa pasākumos” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Apstiprināts
-
34. Par Siguldas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu
Apstiprināts
-
Atpakaļ