×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-2029.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
2. Par zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas izveidi īpašumā “Kreiļi”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
Apstiprināts
3. Par līdzfinansējumu dzīvojamās mājas[adrese] pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Apstiprināts
4. Par dalību grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursā.
Apstiprināts
5. Par naudas balvu piešķiršanu.
Apstiprināts
6. Par Siguldas novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā” precizēšanu.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 8.apakšpunkta (prot. Nr.2, 18.§) atcelšanu.
Apstiprināts
8. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 11.apakšpunkta (prot. Nr.2, 18.§) atcelšanu.
Apstiprināts
9. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 20.apakšpunkta (prot. Nr.2, 18.§) atcelšanu.
Apstiprināts
10. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 8.februāra lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” 5.apakšpunkta (prot. Nr.3, 12.§) atcelšanu.
Apstiprināts
11. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.septembra lēmuma “Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai” (prot. Nr.17, 10.§) atcelšanu.
Apstiprināts
12. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2006.gada 20.septembra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 1.apakšpunktā (prot. Nr.18, 3.§).
Apstiprināts
13. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2003.gada 18.jūnija lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 14.apakšpunktā (prot. Nr.3, 1.§).
Apstiprināts
14. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2005.gada 16.februāra lēmuma “Par funkcionāli saistītā zemes gabala pirkuma līguma slēgšanu” Pielikuma 2.apakšpunktā (prot. Nr.4, 1.§).
Apstiprināts
15. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu.
Apstiprināts
16. Par Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
17. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā”.
Apstiprināts
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Apstiprināts
19. Par nekustamā īpašuma “Muižas koka māja”, 1.stāvā, Darbnīcas Nr.1, Nr.2, Nr.5., Nr.7, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iznomāšanu un 6.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
20. Par nekustamā īpašuma Siguldas iela 370, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 2.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par nekustamā īpašuma Garā iela 152, Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā, 2.izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
22. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Kuršu iela 5, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
23. Par nekustamā īpašuma Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads, turpmākās izmantošanas nosacījumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Jāņa Poruka iela 12A, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
25. Par grozījumiem Siguldas Sporta skolas nolikumā.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
27. Par domes priekšsēdētāja U.Mitrevica komandējumu.
Apstiprināts
28. Par bērnu uzraudzības pakalpojuma profesionālās pilnveides kursa organizēšanu un šī kursa apmaksu vai bērnu uzraudzības pakalpojuma kursu līdzfinansēšanu.
Apstiprināts
29. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Allažu pamatskolā un Allažu pamatskolas pirmsskolā.
Apstiprināts
30. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas 1.pamatskolā.
Apstiprināts
31. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas pilsētas vidusskolā.
Apstiprināts
32. Par telpu nomu un telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu veikšanai Siguldas Valsts ģimnāzijā.
Apstiprināts
33. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
Atpakaļ