×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss Sākuma laiks
1. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”
Apstiprināts
-
2. Par līdzmaksājumu Siguldas Sporta skolas Basketbola nodaļas audzēkņu dalībai starptautiskā basketbola turnīrā “Lampe Challenge 2019”.
Apstiprināts
-
3. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” ziemas - pavasara sezona”.
Apstiprināts
-
4. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2018. - 2022.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
-
5. Par iekšējo noteikumu “Par transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
6. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
-
7. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
8. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
-
9. Par labojumu veikšanu Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.
Apstiprināts
-
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
-
11. Par finansējuma piešķiršanu džudo.
Apstiprināts
-
12. Par dalības maksu iekasēšanu.
Apstiprināts
-
13. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
-
14. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam 2018.gada Uzraudzības ziņojuma un aktualizētā Investīciju plāna 2019.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
15. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
16. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
-
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
18. Par 2018.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „ Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” precizēšanu.
Apstiprināts
-
19. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
-
20. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
21. Par latviešu mākslinieka, grafiķa Zigurda Zuzes (1929 - 2003) atstāto kultūrvēsturisko mantojumu.
Apstiprināts
-
22. Par īpašuma ar kadastra Nr.8015 002 1719 sadalīšanu.
Apstiprināts
-
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, §2) pielikumā.
Apstiprināts
-
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
25. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
26. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Krišjāņa Barona iela 39, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
27. Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
28. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Zaļā iela 6, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
29. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Upes”, Plānupe, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
-
30. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Čiekuri”.
Apstiprināts
-
31. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
32. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas iela 3-2, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
33. Par nekustamā īpašuma Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
-
34. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Parka iela 12-2, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
-
35. Par grozījumiem 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”
Apstiprināts
-
Atpakaļ