×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Atpakaļ
Izskatāmais jautājums Statuss
1. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”
Apstiprināts
2. Par līdzmaksājumu Siguldas Sporta skolas Basketbola nodaļas audzēkņu dalībai starptautiskā basketbola turnīrā “Lampe Challenge 2019”.
Apstiprināts
3. Par finansējuma saņemšanu Valsts kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursā ar projektu “Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” ziemas - pavasara sezona”.
Apstiprināts
4. Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Siguldas novadā 2018. - 2022.gadam precizēšanu.
Apstiprināts
5. Par iekšējo noteikumu “Par transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību” apstiprināšanu.
Apstiprināts
6. Par iecelšanu amatā.
Apstiprināts
7. Par Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā” apstiprināšanu.
Apstiprināts
8. Par grozījumu izdarīšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra nolikumā “Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
Apstiprināts
9. Par labojumu veikšanu Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.
Apstiprināts
10. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 7.septembra iekšējos noteikumos Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts
11. Par finansējuma piešķiršanu džudo.
Apstiprināts
12. Par dalības maksu iekasēšanu.
Apstiprināts
13. Par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu.
Apstiprināts
14. Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam 2018.gada Uzraudzības ziņojuma un aktualizētā Investīciju plāna 2019.gadam apstiprināšanu.
Apstiprināts
15. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
16. Par aizņēmuma ņemšanu.
Apstiprināts
17. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu.
Apstiprināts
18. Par 2018.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „ Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” precizēšanu.
Apstiprināts
19. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.
Apstiprināts
20. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”” apstiprināšanu.
Apstiprināts
21. Par latviešu mākslinieka, grafiķa Zigurda Zuzes (1929 - 2003) atstāto kultūrvēsturisko mantojumu.
Apstiprināts
22. Par īpašuma ar kadastra Nr.8015 002 1719 sadalīšanu.
Apstiprināts
23. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta lēmuma “Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu” (prot.Nr.12, §2) pielikumā.
Apstiprināts
24. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Mālpils iela 7, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
25. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Eduarda Veidenbauma iela 9, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
26. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Krišjāņa Barona iela 39, Sigulda, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
27. Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 4, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
28. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Zaļā iela 6, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
29. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Upes”, Plānupe, Allažu pagasts, Siguldas novads − nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināts
30. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Čiekuri”.
Apstiprināts
31. Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, pārdošanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
32. Par dzīvokļa īpašuma Krimuldas iela 3-2, Sigulda, Siguldas novads, atsavināšanas izsoles rezultāta apstiprināšanu.
Apstiprināts
33. Par nekustamā īpašuma Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināts
34. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Parka iela 12-2, Sigulda, Siguldas novads.
Apstiprināts
35. Par grozījumiem 2015.gada 18.februārī apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība”
Apstiprināts
Atpakaļ